• Resim 1
    • Resim 2
    • BEGONİA
    • BEGONİA
    • PETUNİA

Melampodium Paludosum Küçük sarı çiçekli yayılabilen yazın kullanılan bir bitkidir. Yer örtücü olarak kullanılabilir.Ürün GörselleriMelampodium Paludosum